POSKs årsmöte 2019

Information inför årsmötet i Stockholm 4 maj 2019.

Välkommen till årsmöte för POSKs riksorganisation lördagen den 4 maj 2019 i Essinge kyrka i Stockholm.

Hållpunkter under dagen

Program presenteras senare.
Samling, registrering och fika från 10.30, dagen avslutas senast 16.00.

Anmälan till årsmötet

Alla måste anmäla sig för att vi skall kunna beräkna mat och fika.
OBS sista anmälningsdag söndag 28 april.
Anmäl dig här!

Årsmötet – frågor och svar

Vem har rösträtt och närvarorätt på årsmötet?
Alla POSK-medlemmar är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det (§11):
Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala grupper har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal grupper. Stiftsförening, som utsett ombud, ska till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett och dessas adresser. Sådan anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.

Enskilda medlemmar i POSK äger rätt att företrädas av ett ombud. Detta utses av de enskilda medlemmarna, vilka därvid har lika rätt.

1-10 föreningar = 3 ombud
11-15 föreningar = 4 ombud
16-20 föreningar = 5 ombud
osv…

Vem betalar för min resa?
Enligt ett policybeslut i styrelsen betalar stiftsorganisationerna för sina ombuds resor till årsmötet.
RiksPOSK står för alla andra kostnader (mat och ev logi).

Handlingar

Här nedan finns aktuella handlingar till årsmötet:
Föredragningslista
Valberedningens förslag

 

Mer information och handlingar kommer att publiceras i mitten av april.