Kyrkoval 2017!

Här börjar resan mot kyrkovalet 170917.
Från den här sidan tar du dig vidare till olika valrelaterade sidor.
Just nu pågår nomineringsarbete, och därför ligger mycket av fokus på att berätta om hur man blir medlem i POSK, och hur vi hjälper till att starta nya grupper.
Vi välkomnar också lokalt obundna grupper som ännu inte är med i POSK och säger: Kom med oss, stärk den obundna rörelsen och var med och reformera kyrkan!

Kyrkoval 2017160810-team-853x853
Starta en ny grupp!
.

160810-meeting-853x853
Obunden grupp?
Kom med oss!


Glad POSK!
Bli medlem
.

POSKs valprogram

Vårt program, som antogs av årsmötet i april 2016, beskriver på djupet och bredden vad vi vill verka för under den kommande mandatperioden.

Vårt Kortprogram

Här sammanfattar vi huvuddragen i vårt program. En populärversion. Mycket kortare, lite snärtigare.

Våra valfrågor

Vårt valprogram är innehållsrikt och täcker många frågor.
Läs mer om tre av dem som vi lyfter fram på ett särskilt sätt i olika sammanhang:
Bryt partipolitiseringen! Mångfald och respekt! Kyrkomusikens kraft!

Hur vi jobbar 

Här beskriver vi de grundläggande dragen i POSKs ideologi och verksamhet och hur vi arbetar.

Svenska kyrkans valwebb

Många frågar efter var Svenska kyrkans valinformation finns. Via länken i rubriken här hittar du valwebbens startsida.