• POSK
  ... har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus. Hitta våra grupper här>>

 • POSK - ett gott val
  POSK – vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti. Hitta våra grupper här>>

 • En fri kyrka - på riktigt
  POSKs frågor 1. Församling i centrum 2. Svenska kyrkans sociala roll 3. Valfrågan Hitta våra grupper här>>

 • Mångfald - en möjlighet
  De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom, och förutsätter att alla är beredda att respektera varandras olika uppfattningar och att följa demokratiskt fattade beslut. Vårt program>>

 • POSKs kalender
  Håll koll på vad som händer i POSK i alla stift. Klicka för att komma till vår kalender>>

 • Gudstjänsten i centrum
  Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum.

Välkommen

Rekryteringsbasen för POSK är gudstjänst- och församlingsgemenskaperna kring våra kyrkor. Kyrkan består av alla sina medlemmar, inte bara de som på olika sätt har ett samhällspolitiskt engagemang. Det är gemenskapen och det lokala förtroendet i församlingen som avgör vilka som företräder POSK.

Välj stift Luleå Stift Härnösands stift Uppsala ärkestift Västerås Stift Karlstads stift Strängnäs stift Stockholms stift Skara stift Linköpings stift Visby stift Göteborgs stift Växsjö stift Lunds stift


Klicka i kartan för att komma till respektive stift och din POSK-grupp