• POSK
  ... har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus. Hitta våra grupper här>>

 • POSK - ett gott val
  POSK – vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti. Hitta våra grupper här>>

 • En fri kyrka - på riktigt
  POSKs frågor 1. Församling i centrum 2. Svenska kyrkans sociala roll 3. Valfrågan Hitta våra grupper här>>

 • Mångfald - en möjlighet
  De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom, och förutsätter att alla är beredda att respektera varandras olika uppfattningar och att följa demokratiskt fattade beslut. Vårt program>>

 • POSKs kalender
  Håll koll på vad som händer i POSK i alla stift. Klicka för att komma till vår kalender>>

 • Gudstjänsten i centrum
  Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum.

Välkommen

Just nu är det sommarstiltje på POSK-sajten. Vi förbereder flytt av POSKs webbsidor och intranät till ett nytt webbhotell.

Under juli månad flyttas webbsidorna till nya webbhotellet, men det kan bli en viss fördröjning innan sökvägarna till nya sajten fungerar tillförlitligt.

Under en övergångsperiod kan det vara lite stökigt på sajten innan allt kommit på plats, och intranätet dröjer ytterligare några veckor innan det blir klart.
Vi ber om överseende och tålamod!


Med vänlig hälsning
/larsgunnar frisk

Välj stift Luleå Stift Härnösands stift Uppsala ärkestift Västerås Stift Karlstads stift Strängnäs stift Stockholms stift Skara stift Linköpings stift Visby stift Göteborgs stift Växsjö stift Lunds stift


Klicka i kartan för att komma till respektive stift och din POSK-grupp