Digitala utbildningar

I juni genomför vi tre digitala utbildningar där de med respektive uppgift i den lokala POSK-gruppen kan delta. De äger rum klockan 18.30-20.30 på Zoom och kräver en anmälan genom respektive länk nedan.
Utbildningarna för webbredaktörer och i medlemsregistret går igenom samma innehåll som utbildningarna i slutet av april. Medan utbildningen i sociala medier är ny och lyfter frågan för dig som är intresserad.

8 juni – Utbildning webbredaktörer – Anmäl dig här
Vi går igenom grunderna på vår hemsida och ger tips på hur det går att arbeta med er lokala sida. En särskild del av utbildningen ägnas åt verktyget för kandidatpresentationer.Träffen riktar sig till dig som är eller vill komma igång som webbredaktör i din lokala POSK-grupp eller stiftsförening. Utbildningen leds av vår informatör Victor Ramström.

10 juni – Utbildning medlemsregister – Anmäl dig här
Vi går igenom grunderna i medlemssystemet, visar de funktioner som finns där och ger små tips. Träffen riktar sig till dig som är medlemsansvarig i din lokala POSK-grupp eller stiftsförening. Utbildningen leds av vår informatör Victor Ramström.

17 juni – Utbildning sociala medier – Anmäl dig här
Vilken roll kan sociala medier spela i valrörelsen? Här ges grunder och inspiration kring hur det går att arbeta och vilka verktyg som finns att använda. Utbildningen leds av Sofia Imberg Kelhoffer som är kommunikatör i Lagunda församling och en av ledamöterna i POSKs informationsutskott.