Välkommen till POSKs årsmöte 2020

Information inför årsmötet i Linköping 5 september 2020.

Styrelsen har beslutat att senarelägga årsmötet som skulle ägt rum den 9 maj.

POSKs riksorganisation håller årsmöte lördagen den 5 september 2020 i Linköping.

Vi kommer att vara i domkyrkans församlingshem precis bredvid Linköpings domkyrka.

Program för dagen

10.00 Registreringen öppnar och drop-in fika börjar serveras
11.30 Gudstjänst
12.00 Lunch
12.45 Årsmötesförhandlingar
16.00 Avslutning och fika

Anmälan till årsmötet

Alla måste anmäla sig via formuläret, som du hittar via länken nedan, för att vi skall kunna beräkna mat, fika och dylikt. Sista anmälningsdag är söndag 23 augusti.

Anmäl dig här!

Handlingar

Här publiceras handlingar inför årsmötet succesivt.

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2019
Räkenskaper 2019
Förslag vision och program
Förslag reviderade stadgar

Alla motioner till årsmötet ska skickas till info@posk.se senast den 5 augusti.

Årsmötet – frågor och svar

Vem har rösträtt och närvarorätt på årsmötet?
Alla POSK-medlemmar är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det (§11):
Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala grupper har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal grupper. Stiftsförening, som utsett ombud, ska till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett och dessas adresser. Sådan anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.

1-10 grupper = 3 ombud
11-15 grupper= 4 ombud
16-20 grupper = 5 ombud
osv…

Enskilda medlemmar i POSK äger rätt att företrädas av ett ombud. Detta utses av de enskilda medlemmarna, vilka därvid har lika rätt.

Vem betalar för min resa?
Enligt ett policybeslut i styrelsen betalar stiftsorganisationerna för sina ombuds resor till årsmötet.
RiksPOSK står för alla andra kostnader (mat och ev logi).
Ett ombud kan bara få möjlighet att övernatta om det inte är möjligt att resa samma dag och vara framme i Linköping när själva årsmötesförhandlingarna startar.

Hur hittar jag till församlingshemmet?
Domkyrkans församlingshem ligger precis bredvid Linköpings domkyrka på Läroverksgatan 9 i Linköping.