Årsmöte 2020 den 8 november

Årsmötet ägde rum den 8 november 2020. I församlingshuset vid Visby Domkyrka.

Trots problem med pandemin, samlades 10 POSK:are till årsmöte. Styrelsen får en ny ledamot, Sven Sandström. Välkommen Sven.

Ordförande tackade, å hennes och styrelsens vägnar, Cecilia Lundberg för gott samarbete i styrelsen, när Cecilia nu i och med årsmötet avgår som sekreterare.

2021 blir det fullt fokus på kyrkovalet. Nu ska vi ta fram ett valprogram. Det kommer bli medlemsmöten. Och allteftersom vi närmar oss valdagen så ska vi besöka olika platser på Gotland och prata om kyrkan med medlemmarna.

Väl mött att vara med i kyrkovalsarbetet!