Diakon är en omfamnade hörnsten i kyrkan

Svenska kyrkans diakoni på Gotland bidrar till att stärka gemenskapen, skingra ensamheten och finns där när oron inför förändringar i livssituation blir oss övermäktig. POSK är angelägna om att kyrkan får fortsätta bedriva ett omfattande diagonalt arbete, skriver Rolf Öström och Inger Harlevi.

Publicerad i Gotlandsmedia den 17/9 2021

 

Svenska kyrkans diakonala arbete har en oerhört stor betydelse. Diakoni innebär att se, att ge röst åt och respektfullt möta människor som befinner sig i en utsatt livssituation. Det finns dessvärre mycken nöd i vårt samhälle som inte är synlig, som döljs under ytan men som gnager och tär. Ofta kan kyrkans diakoni vara en förlängning till samhällets ordinarie sociala biståndsmöjligheter: att kunna ge hjälp när något akut och oförutsett inträffar och som månadens inkomst helt enkelt inte räcker till.Diakonerna är ofta de som får skingra den ofrivilliga ensamheten genom samtal, en fikastund eller en promenad. De bjuder in till gemenskap i någon av kyrkornas lokaler. Efterfrågan på diakonin växer: nya utmaningar ställer alltfler krav. Det är därför viktigt att diakonerna också kan erbjuda utbildning till frivilliga, som vill hjälpa till i församlingens diakonala arbete.

Visby stift och Visby domkyrkoförsamling garanterar tillsammans verksamheten i Sjukhuskyrkan och på Birkagården. Stiftet bidrar med pengar och församlingen ansvarar för verksamheten och anställer personalen. Sjukhuskyrkan finns där för att ge stöd, hjälp och tröst när någon olycka inträffar. Den finns där för att ge lugn och trygghet till den som är orolig för förändringar i livet.

Birkagården har blivit hela öns angelägenhet för att ge dem som hamnat i det tuffaste utanförskapet mat i magen och en säng att sova i. Här krävs inte bara empatiska medarbetare utan också många frivilliga för att verksamheten ska vara möjlig att bedriva. Utan Region Gotlands stöd med att upplåta fastigheten och att köpa övernattningar skulle det inte gå.

Dessutom är kyrkan djupt engagerad i arbetet för att förhindra självmord, där Gotland tyvärr uppvisar höga tal. Både stiftet och domkyrkoförsamlingen är med i föreningen MindShift och bidrar med personal för att utbilda gotlänningar i hur man kan förebygga psykisk ohälsa.

Vi i POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) är angelägna om att kyrkan på Gotland också i fortsättningen ska kunna bedriva ett omfattande diakonalt arbete. Du kan bidra på många olika sätt: genom att vara medlem i kyrkan; genom att skänka pengar till arbetet eller genom att anmäla Dig som frivillig, gärna på Birkagården.

Rolf Öström, POSK
Inger Harlevi, POSK