Kyrkomusiken upphör aldrig att utvecklas.

Kyrkomusiken bygger församling och för oss samman.

Införd i Gotlandsmedia den 27 juli 2021

”Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång” Psaltaren 96:1

I början av juni, gick jag förbi en skolgård. Barnen satt uppradade i sina sommarkläder. Någon spelade introt till Israel Kolmodins Den blomstertid nu kommer. Barnen tog i från tårna. De sjöng inte bara den första och mest kända versen utantill. Även den andra versens ”Att vi den nåd besinna, som räcker året om” kunde de. Barnen kunde inte sitta still. De hoppade runt av glädje innan sången var över. En ny generation som upptäcker och tar till sig psalmsångsskatten, på sitt vis. 

Vid ett annat tillfälle, så var jag som kyrkvärd med om psalmsångsmarathon i den orangea psalmboken. Jag drogs med i tonerna och poesin. Flera av besökarna berättade för mig att de kände samma sak: vi borde sjunga oftare psalmerna från 2000-talet i våra gudstjänster. 

POSK i Visby stift vill lyfta fram kyrkomusikens betydelse för kyrkan som en av våra viktigaste frågor i kyrkovalet den 19 september. På Gotland finns så många, kyrkomusiker och amatörer, som kan bidra till tradition och förnyelse och till att framföra musik i våra kyrkor, från medeltid till samtid. Vi vill verka för att kyrkomusiker med hög kompetens och god förståelse för att kyrkomusiken bygger församling vill arbeta och verka på Gotland. Vi vill främja en aktiv dialog med kyrkomusikerna och körförbuden kring kyrkomusikens utveckling. Vi vill att kyrkomusikens betydelse genom århundradena fram till nu blir en central fråga i planeringen av 800-ärsjubiléet för Visby domkyrka 2025. Vi vill  att arbetet med en ny psalmbok ges nödvändig tid och är noggrann med teologiska, språkliga och musikaliska kompetenser och öppen för samtidens musikaliska uttryck.

Det viktigaste är dock att kyrkomusiken för oss samman, den för många av oss till tro. Gotlands alla kyrkokörer står nu redo att inta kyrkorummen igen efter en lång paus. Vi kan snart samlas för att sjunga våra älskade psalmer och upptäcka nya.

Svenska kyrkans psalmbok ska arbetas om under de kommande åren. 1 november i år öppnar Svenska kyrkan en digital brevlåda för alla som vill skicka in sina psalmförslag. Så samtidens Israel Kolmodin, finns du och verkar på Gotland? Det tror jag. Missa då inte möjligheten att förnya psalmsången i den kommande psalmboken, och därmed bli en del av den framtida kyrkomusikens tradition. 

Vi ses i kyrkan!

Roland Engkvist

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Visby stift

Kyrkokörssångare