Medlemskap i POSK

Medlemskap och medlemsavgift

För att bli medlem i POSK betalar du 200 kronor. Bankgiro 5916–7759 POSK i Visby stift, skriv namn och år.

Kontakt med POSK i Visby:
Inger Harlevi
inger.harlevi@posk.se