Satsa på konfirmanderna

Det behövs en plats för unga att mötas - POSK vill etablera ett Ungdomens hus.

Insändare publicerad i Gotlandsmedia den 13 september 2021
Antalet konfirmander sjunker på de flesta ställen i Sverige. Antalet medlemmar i Svenska kyrkan sjunker också. Det finns en koppling mellan dessa båda. Därför är det viktigt att vi som verkar i Svenska kyrkan, som medarbetare och förtroendevalda, inte fortsätter i samma gamla hjulspår utan förmår att tänka nytt.I Visby domkyrkoförsamling försöker vi hitta ett nytt sätt att arbeta och har därför lanserat projektet 0-40 år. Det handlar om att hitta en röd tråd för barn och deras föräldrar från livets början. Vi behöver ha ett attraktivt erbjudande för barnen och deras föräldrar för att bygga relationer till oss och till kyrkan. Då lägger vi grunden för att tonåringarna ska vilja konfirmera sig och i vuxen ålder stanna kvar som medlemmar och låta sina barn döpas.Konfirmandåldern är en brytpunkt i livet. Det är den ålder då tonåringar på allvar börjar fundera över existentiella frågor, på liv och död. Sökandet efter platser där man kan vara trygg i sin identitet och vara välkommen som man är, formar ingången till vuxenlivet. Genom att etablera ett Ungdomens hus i Visby vill vi skapa den här trygga arenan för ungdomar i ett samhälle som är alltmer komplext och krävande. Här ska man kunna läsa läxor, ta en fika, umgås, lära sig spela instrument och sjunga – men framför allt alltid känna sig välkommen och veta att det alltid finns någon att prata med.

Det här är en satsning som POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) vill bejaka och på alla sätt och vis stödja!

Johan Fällman (POSK)
Inger Harlevi (POSK)