Vad får du för din kyrkoavgift?

Det är väldigt mycket!

Publicerad i Gotlandsmedia den 1 september 2021

Varför ska du vara medlem i Svenska kyrkan? Svenska kyrkans engagemang spänner över många områden och följer oss genom livet. Vi vänder oss ofta till kyrkan när livet är som svårast eller när vi är som lyckligast. Vi vänder oss ofta till kyrkan när vi är i bottenlös sorg eller ska fira vår kärlek genom ett bröllop. Då vill vi många gånger vara i dess fantastiska historiska lokaler, det storslagna som en kyrka besitter. Svenska kyrkan finns inte bara för oss när vi är i Sverige, den finns över hela världen. Den är för alla, troende eller icke troende. Hit kan alla barn komma och få vara en del av kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, sjunga i kör, allt utan att det kostar en krona. Svenska kyrkan gör ingen skillnad på folk, fattig eller rik. Den finns för alla på lika villkor. I din kyrkoavgift så hjälper du till att värna om en kulturskatt i byggnader, konstverk och verksamheter.

För oss i POSK (Partipolitisk obundna svenska kyrkan) är den sociala verksamheten som Birkagården på Gotland en viktig del samt den uppsökande verksamheten och hjälpa de äldre som är ensamma. Sjukhuskyrkan är också en oerhört viktig verksamhet. Den har varit för mig en frizon att gå till när jag själv har gått igenom en svår tid med sjukhusvistelse. Där fick jag tröst i min rädsla och en tröstande hand på axeln. Det är dit många av oss går när vi har fått ett svårt besked i en utsatt situation.

Så, vad får vi för vår kyrkoavgift? Det är väldigt mycket!

Åsa Wackelin Flanking

Kandidat för POSK