Välkommen som kandidat för POSK

Även om man finns på en samlingslista lokalt, så är det inget som hindrar att man finns på en lista som tillhör en annan grupp för stifts- och kyrkomötesvalet

Insändare i Gotlandspressen februari 2021

 

Snart är det kyrkoval.

Den 19 september är det kyrkoval. Då utser väljarna, vilka som skall ingå i kyrkofullmäktige för församlingarna, i stiftsfullmäktige samt i kyrkomötet.

Vi har ju i kyrkans värld inte politiska partier utan nomineringsgrupper. Vi välkomnar de samlingslistor som finns på många håll på Gotland för det lokala valet; samlingslistor där de som vill värna och utveckla sockenkyrkorna ställer upp tillsammans på en gemensam lista. Nu finns det ett missförstånd som säger, att om man kandiderar på en samlingslista i ett landsbygdspastorat så kan man inte ställa upp som kandidat på någon annan lista som gäller stifts- och kyrkomötesvalet. Detta är en helt felaktig uppfattning! Även om man finns på en samlingslista lokalt, så är det inget som hindrar att man finns på en lista som tillhör en annan grupp för stifts- och kyrkomötesvalet

För valen på stifts- och riksplanet finns det flera olika nomineringsgrupper. En av dessa är POSK (Partipolitisk obundna i Svenska kyrkan). Till denna grupp kan man ansluta sig om man vill vara med och leda kyrkan utan att snegla på partipolitik och bara se till kyrkans bästa. Jag tillhör POSK för jag anser att partipolitik inte hör hemma i kyrkans värld. POSK välkomnar kandidater till stifts- och riksnivån liksom till kyrkofullmäktige i Visby domkyrkoförsamling. För den som vill ta ansvar för kyrkans väl och ve är POSK ett utmärkt alternativ. Vi får också möjlighet att vara med och påverkaärenden på nationell nivå eftersom POSK är näst största nomineringsgrupp i hela landet och har ett väl fungerande informationsutbyte.

Under mars månad välkomnar vi nya kandidater till vår nomineringsgrupp POSK.  Välkommen att kontakta POSK Visby stift för att vara med i arbetet för kyrkans framtid även om man finns med på en samlingslista i hemma pastoratet.

Staffan Beijer

POSK