Viktigt att stå upp för SKUT

POSK står aktivt upp för Visby stifts ställning inom Svenska kyrkan i utlandet

Införd i Gotlands Allehanda den  30 augusti

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) är en vital och väsentlig del av Svenska kyrkan. SKUT finns på många platser i världen där svenskar bor och verkar eller är på semester i större omfattning. Otaliga är de berättelser om vad SKUT har betytt och betyder för många svenskar, inte bara för dem som hamnar i knipa eller olycka.

Nu pågår en stor översyn av hur verksamheten ska bedrivas i framtiden. En översyn som skapar oro och otrygghet. Det är förvisso vanligt att det är så i samband med omorganisationer – men i det här fallet skapar hanteringen av ärendet onödigt många negativa effekter. Lägg därtill att medarbetarna och de förtroendevalda i SKUT upplever en synnerligen njugg inställning från kyrkans ledning, som bland annat visar sig i olika former av nedskärningar. Jag var under den gångna veckan med på SKUT’s konferens om framtidsfrågor och förändringar och jag lämnade den med en klump i magen.

Nu behövs det att kyrkopolitiker här hemma står upp för SKUT och vad SKUT betyder. POSK i Visby stift har som en av sina viktigaste frågor till kyrkomötet just detta samt att arbeta för att säkra tillräcklig nationell finansiering för fortsatt kraftfull verksamhet i utlandet. Jag är glad över att tillhöra en stor nomineringsgrupp i kyrkomötet som med kraft drev frågan om högre stöd till POSK än det kyrkostyrelsen föreslogför två år sedan. En negativ socialdemokratisk grupp röstade mangrant för ett minskat stöd – och förlorade voteringen! Visby stift är SKUT-stiftet eftersom vår biskop Thomas har tillsynen över alla utlandsförsamlingar. Utlandskyrkan har två platser i vårt domkapitel. Jag är glad över att kunna föra SKUT-stiftets talan i POSK’s kyrkomötesgrupp och jag hoppas på förnyat förtroende för att göra det de kommande fyra åren.

Så innan Du lägger Din röst i kyrkovalet den 19 september, ta redan på vad de olika nomineringsgrupperna säger om stödet till SKUT nu och i framtiden!

Inger Harlevi

POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan)