Kyrkovalet 2021

Här kommer vårt program att presenteras.

För oss i POSK på Gotland är frågor som rör klimat och miljö samt allt som handlar om mångfald och människors lika värde särskilt viktiga.

POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen av Svenska kyrkan.

Läs mera på https://www.posk.se/vi-vill/program/