Kyrkomötet, kandidat nr 4
Kyrkofullmäktige - Visby, kandidat nr 6
Stiftsfullmäktige - Visby, kandidat nr 5

Staffan Beijer

66, Visby

Om mig

Har varit aktiv kyrkan hela mitt liv. 32 år som kyrkoherde i Roma.

staffan-1

Det här vill jag verka för inom kyrkan

-Kyrkans arbete skall utgå från församlingen med evangeliet om Jesus Kristus som grund.
-Kyrkan växer genom mångskiftande gudstjänster i alla kyrkor.
-Dopet skall följas upp med ett rikt utbud av barn- och ungdomsverksamhet.
-Distriktskyrkorna skall tillföras resurser för att möta människor i närmiljön.