Stiftsfullmäktige - Sudret, kandidat nr 1
Stiftsfullmäktige - Norr, kandidat nr 4
Stiftsfullmäktige - Medel, kandidat nr 10
Stiftsfullmäktige - Visby, kandidat nr 15

Rolf Öström

Burs

Om mig

Jag är tjänstledig från polisen, och har uppdrag som ordförande i Socialnämnden i Region Gotland. Jag var för ett tiotal år sedan ordförande i kyrkorådet under 7 års tid i Burs församling.

3C427308-2673-412D-B9C0-30FCA7DB2E9A

Det här vill jag verka för inom kyrkan

I mitt uppdrag som ordförande i Socialnämnden ser jag vikten av den svenska kyrkans roll som en viktig aktör i samhället. Jag sitter bland annat med i styrgruppen för Birkagården verksamhet. Den svenska kyrkan gör på många sätt skillnad. Jag vill verka för att den rollen består och förstärks. Jag vill också att vårt svenska kulturarv genom den svenska kyrkan består. Våra kyrkor utgör en viktig plats för eftertanke.
Min uppfattning är att kyrkan skall stå fri från politiskt inflytande. Därför ställer jag mig till förfogande att kandidera för POSK.