Kyrkomötet, kandidat nr 2
Stiftsfullmäktige - Visby, kandidat nr 2
Kyrkofullmäktige - Visby, kandidat nr 1

Inger Harlevi

68 år, Visby

Om mig

Jag har varit körsångare i kyrkan sedan barnsben. Sedan mitten av 90-talet har jag varit förtroendevald. Jag har varit ledamot av Kyrkomötet under en period, 2005-2009. Nu finns jag i stiftsstyrelsen, stiftsfullmäktige, kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Visby domkyrkoförsamling.
Yrkesmässigt är jag verksam inom turistnäringen: först som egen företagare i 35 år och sedan dess anställd för att leda internationella projekt för Inspiration Gotland.

inger-2.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Våga vara kyrka

Även om kyrkan har en viktig roll i samhället så måste vi alltid visa att vi är kyrka och att det kristna budskapet är ryggrad i allt vår arbete.

Förenkla och minska byråkratin

För mig är det viktigt att Svenska kyrkan använder sina pengar till verksamhet ute i församlingarna. Därför ska valen förenklas, administrationen på Kyrkokansliet minskas  och regelverket anpassas till att kyrkan är en förening.

Kyrkan är viktig för landsbygden

Kyrkan ska värna landsbygdsperspektivet och stå upp för en levande landsbygd. På många ställen är kyrkan det som finns kvar: affären är stängd; skolan är nedlagd.

Kyrkan och kulturlivet

Kyrkan ska samverka med lokala aktörer för att erbjuda ett rikt kulturutbud. På Gotland har kyrkan ett stort ansvar när det gäller att utveckla och synliggöra det kyrkliga kulturarvet. Pilgrimsturism lockar många idag – hör kan Gotland göra mera och kyrkan bör inta en ledande roll i det arbetet.

Satsa på ungdomar

Vi talar om hur viktigt ungdomsarbetet är- men släpp också fram ungdomar till styrelseborden och låt dem komma till tals.

Socialt arbete

Kyrkans viktigaste roll är kanske inom diakonin och arbetet med att stå upp för de svagaste i samhället. Birkagården, Nattskutan och Sjukhuskyrkan är omistliga verksamheter.