Kyrkomötet, kandidat nr 1
Stiftsfullmäktige - Visby, kandidat nr 1
Stiftsfullmäktige - Norr, kandidat nr 3
Stiftsfullmäktige - Medel, kandidat nr 9
Stiftsfullmäktige - Sudret, kandidat nr 6
Kyrkofullmäktige - Visby, kandidat nr 1

Inger Harlevi

Visby

Om mig

Jag har alltid varit verksam inom besöksnäringen, nu för Destination Gotland med den tyska marknaden. Jag är vice ordförande för alla Hansestäder och jag är koordinator för Europarådets Cultural Routes. Jag är ordförande i regionfullmäktige och har under 30 år i den gotländska politiken haft många olika uppdrag. Sedan mitten av 90-talet är jag också kyrkopolitiker. Nu är jag ordförande i kyrkorådet i Visby domkyrkoförsamling, 2:e vice ordförande i stiftsstyrelsen och ledamot av kyrkomötet

Inger (2)

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Kyrkomötet

Slå vakt om och stärka Visby stifts roll för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). Agera för att stödet till  det kyrkliga kulturarvet utökas – våra 92 medeltida kyrkor måste bevaras och vara levande vittnesmål om en aktiv kyrka

Stiftsnivå

Aktivt driva frågor som handlar om miljö och klimat. Kyrkan har ett stort ansvar för Guds skapelse och det måste synas i prioriteringarna. Jag vill lyfta fram det kyrkliga kulturarvets betydelse i ett brett perspektiv: våra medeltida kyrkor och kyrkogårdar som besöksmål; utveckling av pilgrimsturism; kyrkomusikens unika roll både i historiskt perspektiv och för nyskapande musik. Vad vore musiklivet utan våra kyrkorglar??

I domkyrkoförsamlingen

Se till att församlingen är en aktiv resurs i genomförandet av ”Vårt Gotland 2040”, Gotlands regionala utvecklingsstrategi.  Som hela Gotlands katedral har vi ett särskilt ansvar i det arbetet. Genom aktiva åtgärder nå ut till medlemmarna och få fler engagerade i församlingens olika verksamheter. Ett rikt och varierat gudstjänstutbud som attraherar olika åldrar. Stärka domkyrkans roll i kulturlivet och stimulera till möten mellan olika kulturyttringar (konst, musik, litteratur, teater, dans)