Stiftsfullmäktige - Sudret, kandidat nr 4
Stiftsfullmäktige - Norr, kandidat nr 15
Stiftsfullmäktige - Medel, kandidat nr 18
Stiftsfullmäktige - Visby, kandidat nr 23

Harald Stjerne

Hamra

Om mig

Jag är dramatiker och pensionerad professor vid Stockholms konstnärliga högskola.
Efter 25 år som sommarboende är vi nu fast bosatta i Hamra.
Jag är aktiv i hembygdsföreningen och kyrkvärd.
På mornar och kvällar är jag laggårdskarl på en mjölkgård i socknen.
Jag och kyrkvärdarna har under året genomfört gudstjänsten som kulturhistoriska vandringar i olika trakter på Storsudret. Vi har knogat på mellan järnålder, åkrar och fritidsbebyggelse och tänkt vi gått under en flik av evigheten.

harald

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill att kyrkan ska bli tillgänglig och aktuell för alla. Det är det krav som den som blivit stående framför kyrkporten med sin skepsis och nyfikenhet har rätt att ställa.

Tillgänglighet. Hur skapar vi den? Till att börja med kan vi underlätta instigandet med att

Ta bort trösklar, smörja lås och bredda portar. Kyrkan är varje sockens viktigaste byggnad. Både tung och lätt i minnet. Jag ser det som att vi fått den till låns av socknens bebyggare. Vi har vår tro och frid och löften. De som stampar utanför porten har sina ideal och kanske annan frid och andra löften. Jag vill finna ut dom och ödmjukt be om en plats hos dom åt kyrkan.  Jag vill att vi vågar ändra på ritualer och stela gudstjänstordningar. Det har blivit för trångt och invant under kyrkans valv. Utanför hägrar en himmel av möjligheter.