Kyrkomötet, kandidat nr 7
Stiftsfullmäktige - Visby, kandidat nr 4
Kyrkofullmäktige - Visby, kandidat nr 2

Cecilia Lundberg

52 år, Visby

Om mig

Jag är aktiv inom kyrkan både som kyrkvärd och förtroendevald på församlings- och stiftsnivå. Jag arbetar som lärare och biträdande rektor.

cecilia-1

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Mångfald och tillgänglighet
Kyrkan ska vara en tillåtande plats där alla får uppleva att vi får vara dom vi är och vill vara.

Kyrkan ska vara en mötesplats, en gemenskap där vi får möjlighet att möta Gud, varandra och oss själva med alla våra unika egenskaper och våra fel och brister. Det innebär att vi måste se till att kyrkan är tillgänglig för alla.

Kyrkan ska erbjuda mångskiftande gudstjänster ha mångfald i musikutbudet och skapa förutsättningar för människor i olika åldrar att mötas. Barn, ungdomar, vuxna, äldre, familjer, ensamstående – kyrkan ska vara en självklar mötesplats i vardagen.

Närsamhället och omvärlden
Svenska kyrkan ska vara en uppsökande kyrka. Vi ska finnas ute i samhället tillsammans med andra aktörer för att möta människor där det behövs. Sjukhuskyrkan och Birkagården är några angelägna exempel på detta.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Vi måste fortsätta att stötta våra medmänniskor som drabbas av t.ex. naturkatastrofer, svält och aids. Det ekumeniska samarbetet kyrkor/trossamfund emellan är viktigt och måste fortsätta.

Engagera ungdomar
Barn och unga har många goda, kloka idéer. Vi behöver lyssna mera på dem, visa att vi inom kyrkan tar de ungas röst på allvar. Det innebär att vi i kyrkans olika beslutande organ måste släppa fram fler ungdomar. Svenska kyrkans unga bör självklart ha en plats i kyrkomöte