Lista till kyrkofullmäktige i Örgryte pastorat

En utförligare presentation kommer av kandidaterna.

 1. Carina Etander Rimborg, 1964, kommunikatör (Björkekärrs församling)
 2. Meri Brandel, 1956, civilekonom, (Örgryte församling)
 3. Nils Olof Ericsson, 1945, universitetslärare (Sankt Pauli församling)
 4. Stina Knutsson, 1954, kyrkvärd (Härlanda församling)
 5. Lennart Nilsson, 1952, civilingenjör (Härlanda församling)
 6. Inger Mjörnvall, 1949, sekreterare (Björkekärrs församling
 7. Anneli Rhedin, 1964, statsvetare (Örgryte församling)
 8. Mats Rimborg, 1958, civilingenjör (Björkekärrs församling)
 9. Margareta Unander, 1942, docent (Örgryte församling)
 10. Ann Margret Hamrin, 1944, socionom, (Björkekärrs församling)
 11. Mart Saar, 1947, civilekonom (Björkekärrs församling)
 12. Magdalena Hagelberg, 1977, sjuksköterska (Örgryte församling)
 13. Dick Avesand, 1956, säljare (Björkekärrs församling)
 14. Maud Backman, 1955, civilekonom (Björkekärrs församling)
 15. Björn Herlin, 1950, brandingenjör (Björkekärrs församling)
 16. Olle Martin, 1961, IT-konsult (Björkekärrs församling)
 17. Anna-Carin Legler, 1966, förskolelärare (Härlanda församling)
 18. Anders Götborg, 1946, fil.och teol.kand (Härlanda församling)
 19. Iréne Sjölander, 1948, kyrkvärd (Björkekärrs församling)
 20. Mikael Nyborg, 1995, student (Björkekärrs församling)
 21. Karin Hagelberg, 1950, beteendevetare (Örgryte församling)
 22. Dick Sjölander, 1945, pensionär (Björkekärr)
 23. Christina Forsström, 1946, civilingenjör (Örgryte församling)
 24. Bertil Jönsson, 1943, företagare (Örgryte församling)