Program för mandatperioden 2018-2021

Vi är POSK på Öster och vi tar ansvar för Björkekärrs, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte församlingar som utgör Örgryte pastorat. Med en ny organisation vill vi att besluten ska ligga nära verksamheten och att församlingsråden ska få en långtgående delegering.

I kyrkovalet 2013, fick POSK 38 mandat i kyrkomötet och vid valet 2017 42 mandat och är därmed fortsatt näst största grupp i kyrkomötet. I och med detta har vi större möjlighet att driva våra frågor. Läs POSKs vision och program på riksnivå där vi beskriver hur vi vill vara med och ta ansvar på alla nivåer i Svenska kyrkan. www.posk.se/vi-vill/vision-och-program/

POSK – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att svenska kyrkan ska

• erbjuda närvaro, gemenskap och växt.
• förmedla befrielse, hopp och livsmod.
• se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv.
• respektera individen och glädjas åt mångfalden.
• vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet.
• vara en brobyggare mellan kyrkor.
• sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro.

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs. POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Mångfald i gudstjänsterna

Gudstjänsterna är navet för all vår kristna verksamhet – utan gudstjänst ingen församling. POSK vill ha minst en gudstjänst i varje församling varje söndag. Vi vill slå vakt om mångfald och utveckla gudstjänstlivet i våra sex kyrkor. Alla våra kyrkor är tillgängliga för dop, bröllop och begravning.

Att tro med händerna

Samarbetet och samordningen av det diakonala arbetet för våra fyra församlingar är viktigt för att möta alla våra boende på Öster. POSK vill fortsätta att utveckla det samarbetet. Flera diakonala verksamheter i Göteborg (tex Göteborgs kyrkliga stadsmission, Kyrkans jourtjänst, Kyrkans familjerådgivning och S:t Lukas) har en spetskompetens utöver den kompetens som  finns lokalt i våra församlingar. POSK på Öster vill fortsätta att ge ett kraftigt stöd till dessa diakonala verksamheter.

Musiken i våra församlingar

Våra fyra församlingar har många strängar på sin lyra och en bred och omfattande musikalisk kompetens. Dels handlar det om alla som är utövare av musiken, men det handlar också lika mycket om dem som kommer och lyssnar och tar del av vårt rika kulturella utbud. Vi i POSK kommer att ge fortsatt stöd till den musikaliska verksamhet som innefattar verksamhet för många målgrupper och åldrar i alla våra församlingar.

Barn och unga

Alla olika yrkesgrupper i församlingarna behöver samarbeta över församlingsgränserna för att bäst möta barn och ungdomar i våra församlingar. Det handlar om att samordna verksamhet för barn, skola, konfirmander och ungdomar. POSK vill skapa en miljö där barn och unga kan känna sig hemma och växa i sin tro.

Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset

Sjukhuskyrkan stöttar patienter, anhöriga och personal när det är livskris och i livets svåra stunder. För att säkerställa hög kvalitet vill POSK att det avsätts tillräckliga medel.

posk-pa-osterver5-dragen