Kyrkoval 17 september

Kyrkovalet äger rum 17 september.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

I kyrkovalet 17 september 2017 kan alla medlemmar välja till tre nivåer.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Örgryte pastorat. Örgryte pastorat består av fyra församlingar. Björkekärr, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte. Från och med 2018 har Örgryte pastorat ett gemensamt kyrkofullmäktige som består av 35 ledamöter.

Kyrkofullmäktige tillsätter sedan ett kyrkoråd och fyra församlingsråd. Församlingsråden tillsätts efter hörande av samråd med varje församling.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige består av 81 ledamöter som väljs från hela Göteborgs stift. De har att tillsätta stiftsstyrelsen och beslutar om ekonomin för stiftet. Stiftsstyrelsen är bland annat ansvariga för församlingsgränser.

https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/stiftsfullmaktige

Kyrkomötet

Kyrkomötet består av 251 ledamöter från hela landet. Göteborgs stift har ca 30 mandat av dessa. POSK har sammanlagt 38 mandat av kyrkomötets 251 mandat. Kyrkomötet beslutar om kyrkoordningen och om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet