Här hittar du information om POSK i Örgrytes årsmöten

Detta är en samlingssida för POSK i Örgryte pastorats årsmöten.

Här kan du också hitta information om riksPOSKs möte och POSK i Göteborgs stifts årsmöte.

Här hittar du stadgarna för Stadgar för POSK Örgyte pastorat (pdf)

Här hittar du information om hur du blir medlem i POSK i Örgryte pastorat>>

Årsmöte 2022>>

Årsmöte 2021>>

Årsmöte 2020>>

Årsmöte 2019>>

Årsmöte 2018>>

Årsmöte 2017>>

Här hittar du information om POSK i Göteborgs stift>>

Här hittar du information om RiksPOSK>>