fbpx

Styrelsen

Valdes in på stiftsföreningens årsmöte via telefonmöte den 2019-03-14 för perioden 2020/2021.

Ordförande
Per-Eric Lindgren, Linköping
per-eric.lindgren@posk.se
070-089 68 52

Vice ordförande
Johan Broman, Tranås
johan.broman@svenskakyrkan.se
076-527 83 04

Sekreterare
Lisbet Paulsson, Östra Husby,
lisbet.paulsson@gmail.com
070-544 31 10

Kassör
Anders Wång, Ulrika,
keramikeranders@gmail.com
070-229 29 77

Övriga ledamöter
invalda till 2021
Gösta Johansson, Finspång,
gostajohansson02@gmail.com
Sven Gunnar Persson, Södra Tjust,
svengig@telia.com
Py Jönsson, Mjölby
pyjonsson@gmail.com
Per-Eric Lindgren, Linköping (se ovan)
Anders Wång, Ulrika (se ovan)

invalda till 2022
Tomas Tegnevik, Linghem
tegnevik@hotmail.com
Johan Broman, Tranås (se ovan)
Lisbet Paulsson, Östra Husby (se ovan)

Adjungerade
Lars-Johan Sunnerberg, webbredaktör, lars-johan.sunnerberg@posk.se
Stefan Wengelin, kommunikatör,  stefan.wengelin@posk.se


> Stadgarna (pdf)