Styrelsen

Valdes in på stiftsföreningens årsmöte via telefonmöte den 2019-03-14 för perioden 2020/2021.

Ordförande
Per-Eric Lindgren, Linköping
perlin15@gmail.com
070-089 68 52

Vice ordförande
Johan Broman, Tranås
johan.broman@svenskakyrkan.se
076-527 83 04

Sekreterare
Lisbet Paulsson, Östra Husby,
lisbet.paulsson@gmail.com
070-544 31 10

Kassör
Anders Wång, Ulrika,  keramikeranders@gmail.com

Ledamöter
invalda till 2021
Anders Wång, Ulrika,  keramikeranders@gmail.com
Gösta Johansson, Finspång,  gostajohansson02@gmail.com
Sven Gunnar Persson, Södra Tjust,   svengig@telia.com
Py Jönsson, Vifolka,  pyjonsson@gmail.com

invalda till 2022
Johan Broman, Tranås,   johan.broman@svenskakyrkan.se
Lisbet Paulsson, Östra Husby,   lisbet.paulsson@gmail.com
Tomas Tegnevik, Åkerbo,   tegnevik@hotmail.com

Adjungerade
Lars-Johan Sunnerberg, Stiftswebbredaktör,   lars-johan.sunnerberg@posk.se
Stefan Wengelin, Kommunikatör,  stefan.wengelin@posk.se


> Stadgarna (pdf)