Valberedningen

Valberedningens uppgift är att leta efter lämpliga kandidater till alla förtroendeposter för kommande verksamhetsår.

Valberedningen består av några personer, varav en är sammankallande, och dessa personer väljs också på årsmötet. Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag eller vet någon som skulle passa bra i till exempel styrelsen eller dylika andra uppdrag för POSK i Linköpings stift?

Så nominera gärna då till:
Greta Kaddik, Norrköping
Kristina Falk, Vadstena
Göran Ericsson, Linköping
Lennart Arfwidsson, Västervik
Leif Larsson, Mjölby (sammankallande)

E-post: valberedning.linkopingsstift@posk.eu