Om oss

Stiftsföreningen, POSK i Linköpings stift
- Som en samverkande och stöd organ för lokala POSK föreningar i Linköpings stift.

Svenska kyrkan i Linköpings stift så finns det 102 församlingar, 30 pastorat och sex kontrakt fördelade i Östergötland och norra Småland.

Vad gör stiftsföreningen?

Vår viktigaste uppgift är att vara ett stöd till de lokala POSK-grupperna i stiftet. Föreningens styrelse har en samordnande uppgift i samband med kyrkovalet som äger rum vart fjärde år.

– POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

.


– Bild överst: Från POSKs riksårsmöte 2015. Foto: Lars-Gunnar Frisk