Om oss

Stiftsföreningen, POSK i Linköpings stift
Vad gör stiftsföreningen?
Vår viktigaste uppgift är att vara ett stöd till de lokala POSK-grupperna i stiftet. Föreningens styrelse har en samordnande uppgift i samband med kyrkovalet som äger rum vart fjärde år.

¤ Våra förtroendevaldaför mandatperioden 2018-2021
¤ Styrelsen
¤ Bli medlem
¤ Kontakta oss
¤ Stadgarantagna vid årsmötet 2017-03-11

.


– Bild överst: Från POSKs riksårsmöte 2015. Foto: Lars-Gunnar Frisk