Styrelsen

Valdes in på stiftsföreningens digitala årsmöte den 2021-03-13 för perioden 2021/2022.

Ordförande
Per-Eric Lindgren, Linköping
per-eric.lindgren@posk.se
070-089 68 52

Vice ordförande
Py Jönsson, Vifolka,
pyjonsson@gmail.com
070-432 08 57

Sekreterare
Lisbet Paulsson, Östra Husby,
lisbet.paulsson@gmail.com
070-544 31 10

Kassör
Tomas Tegnevik, Åkerbo,
tegnevik@hotmail.com
073-433 82 11

Övriga ledamöter
invalda till 2022
Carina Åsman, Vadstena,
asman.carina@gmail.com
Lisbet Paulsson, Östra Husby (se ovan)
Tomas Tegnevik, Åkerbo (se ovan)
Per-Eric Lindgren, Linköping (se ovan)

invalda till 2023
Gösta Johansson, Finspång,
gostajohansson02@gmail.com
Sven Gunnar Persson, Södra Tjust,
svengig@telia.com
Py Jönsson, Vifolka (se ovan)

Adjungerade
Lars-Johan Sunnerberg, webbredaktör, lars-johan.sunnerberg@posk.se
Stefan Wengelin, kommunikatör,  stefan.wengelin@posk.se


> Stadgarna (pdf)