Möten och aktiviteter

Möten och aktiviteter 2024
8 jan kl. 20:00, styrelsemöte, digitalt (OBS! ändrat datum)
10 feb kl. 09:00, styrelsemöte, Linköping (OBS! ändrat starttid)
17-18 feb, riksPOSK Kyrkodagar, Jönköping (>>)
2 mar kl. 10:00-15:30 Medlemsdag med årsmöte, Tranås (>>) (OBS! ändrat datum)
20 mar, kl. 19:00-21:00 riksPOSK forum, digitalt (>>)
4 apr, kl. 19:00-20:30 riksPOSK Verksamhetsplanering, digitalt (>>)
8 apr, kl. 19:30 styrelsemöte, digitalt
16 apr, kl. 19:00-20:30 riksPOSK utbildning i medlemsregister, digitalt (>>)
21 apr, kl.19:00-20:30 gruppmöte inför stiftsfullmäktige, digitalt
23 apr, kl. 09:00-ca 15:00 stiftsfullmäktige möte (>>) (webb-tv)
23 apr, kl. 18:00 förmöte inför riksPOSKs årsmöte, digitalt

4 maj, riksPOSK årsmöte, Örebro (Läs mer) (>>)
14 maj, kl. 19:00-20:30 riksPOSK nätverksträffar, digitalt (>>)
16 maj, kl. 19:00-20:30 riksPOSK nätverksträffar, digitalt (>>)
27 maj, kl. 17:30 styrelsemöte
27 maj, kl. 19:00-20:30 riksPOSK nätverksträffar, digitalt (>>)
29 maj, kl. 19:00-20:30 riksPOSK nätverksträffar, digitalt (>>)

31 aug, styrelsemöte (prel.)
% sept, gruppmöte inför stiftsfullmäktige
27 sept, stiftsfullmäktige möte (>>) (webb-tv)
26 okt, Stiftmedlemsmöte, Vårdnäs stiftsgård (prel.) (OBS! ändrat datum)
% nov, gruppmöte inför stiftsfullmäktige
15 nov, stiftsfullmäktige möte (>>) (webb-tv)

Möten och aktiviteter 2025
Inget inplanerat ännu…
% apr, gruppmöte inför stiftsfullmäktige
25 apr, stiftsfullmäktige möte (>>) (webb-tv)

% nov, gruppmöte inför stiftsfullmäktige
14 nov, stiftsfullmäktige möte (>>) (webb-tv)
21 sept, kyrkoval (>>)
% dec, gruppmöte inför stiftsfullmäktige
% dec, stiftsfullmäktige möte (>>) (webb-tv


– Bild överst: några päron på tallrik, foto Lars-Johan Sunnerberg