Kontakta oss

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan i Linköpings Stift
e-post: linkopingsstift@posk.se
www.posk.se/linkopingsstift

Bankgiro: 379-6265, och uppge alltid då ”Linköpingsstift + Inköp/Avgift/Gåva*” som referens i meddelandet,

Swish: 123 045 52 04 och uppge alltid då ”Linköpingsstift + Inköp/Avgift/Gåva” i meddelandet.

*) Det är mycket viktigt att ange Linköpingsstift samt vad det är för en slags inbetalning man har gjort till oss.

 

Medlemsavgiften
Information om hur du går till väga för att betalar in din medlemsavgift till POSK Linköpings stift
> läs mer


Följ oss på facebook


POSK i Linköpings stift


Integritetspolicy, GDPR

Läs mer

Kommunikationsplan
Läs mer (pdf)

Stadgar, POSK i Linköpings stift
Läs mer


Org.nr.
  802460-6546  (POSK i Linköpings stift)

OBS! Nytt bankgiro och swish nummer från och med 31:e januari 2022,
Vårt gamla bankgiro och Swish nummer har upphört.

– POSK i Linköpings stift är nu anslutna till riks-POSKs servicebyrå.


Stiftsföreningens ordförande

Per-Eric Lindgren,
per-eric.lindgren@posk.se
070-089 68 52

Vice ordförande
Py Jönsson,
pyjonsson@gmail.com
070-432 08 57

Sekreterare
Lisbet Paulsson,
lisbet.paulsson@gmail.com
070-544 31 10

Kassör
Tomas Tegnevik,
tegnevik@hotmail.com
073-433 82 11

> Stiftsföreningens styrelse


Webbredaktör & medlemsansvarig, stiftsföreningen

Lars-Johan Sunnerberg,
lars-johan.sunnerberg@posk.se
073-945 43 88

Kommunikatör, stiftsföreningen

Stefan Wengelin,
stefan.wengelin@posk.se
070-342 21 38