Bli medlem

Bli medlem i POSK ”om det inte finns en lokal POSK-grupp där du bor”

Du blir enkelt medlem genom att mejla till oss på epost: linkopingsstift@posk.se
Uppge namn och kontaktuppgifter till dig i epost meddelandet.

Betala sedan in medlemsavgiften till…
Bankgiro: 766-5458, och upp ge ”ditt namn”+ medlemsavgift som referens i meddelande.
– Medlemsavgiften för år 2021 är 30 kr/person (30 kronor/person under år 2022).

– Din medlemsavgift är en förutsättning för POSK gruppens framtid och hjälper till att nå ut till fler människor i valrörelsen och resten av mandatperioden.

Härligt att du vill bli medlem hos oss, varmt välkommen till POSK i Linköpings stift


Lokala POSK-grupper ”se under Linköpings stift
Bli medlem i POSKRiks