Bli medlem

Engagera dig i POSK-rörelsen och bli även medlem i POSK.

- Vad trevligt att du vill engagera dig och bli medlem här hos oss, hjärtligt varmt välkommen till POSK i Linköpings stift.
- Din medlemsavgift är en förutsättning för POSK gruppens framtid och hjälper till att nå ut till fler människor i valrörelsen och resten av mandatperioden.

OBS! Kolla gärna först om det finns en lokal POSK-grupp i din församling/pastorat där du bor, här:
¤ Lokala POSK-grupper ”se under Linköpings stift”
Om det saknas en förening/grupp lokalt i din församling/pastorat, läs mer då här nedan om att bli medlem.


Bli medlem i POSK i Linköpings stift

Du blir enkelt medlem genom att mejla till oss på epost: linkopingsstift@posk.se
Uppge då ditt namn och kontaktuppgifter ”e-post*, postadress, telefon” till dig i ett epost meddelande till oss, samt att även betala in medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för år 2024 är 30 kr/person ( 30 kronor/person under år 2025 ).
Det är extra mycket viktigt att ange Linköpingsstift och ditt namn samt medlemsavgift i meddelandet för att din medlemsavgift ska komma fram rätt.

Betala in din medlemsavgift till…  (exempel: Linköpingsstift Anders Andersson Medlemsavgift )
Bankgiro: 379-6265 och uppge alltid då ”Linköpingsstift + ditt namn + medlemsavgift” som referens i meddelandet,
Swish: 123 045 52 04 och uppge då ”Linköpingsstift + ditt namn + medlemsavgift” i meddelandet.

*
) Din e-postadress är viktig för att vi ska kunna enkelt och kostnadseffektivt hålla dej informerad om vad som händer inom POSK-rörelsen.


Till kassören i förening/gruppen

Medlemsavgiften för år 2024 är 30 kr/person i förening/grupp  ( 30 kronor under år 2025 ) {medlemsavgiften x antal medlemmar = föreningsavgiften}.
Det är extra mycket viktigt att ange Linköpingsstift och föreningsavgift samt vilken förening/grupp i meddelandet avgiften kommer ifrån för att er föreningsavgift ska komma fram rätt.

Betala in er föreningsavgift till…  (exempel: Linköpingsstift Föreningsavgift Åkerbo)
Bankgiro: 379-6265 och uppge alltid då ”Linköpingsstift + föreningsavgift + förening/grupp” som referens i meddelandet.


OBS! Nytt bankgiro och swish nummer från och med 31:e januari 2022,
Vårt gamla bankgiro och Swish nummer har upphört.

– POSK i Linköpings stift är nu anslutna till riks-POSKs servicebyrå.

¤ Lokala POSK-grupper ”se under Linköpings stift”
¤ Bli medlem i POSK ”Riks