Stiftsfullmäktige, Kustbygdens kontrakt, kandidat nr 2
Stiftsfullmäktige, Smålandsbygdens kontrakt, kandidat nr 13

Sven Gunnar Persson

Tidigare rektor och projektsamordnare, 66 år, Figeholm, Misterhults församling

Om mig

Avslutat yrkeslivet efter att senast ha varit rektor vid Oskarshamns folkhögskola och projektsamordnare på Oskarshamns kommun. Är kyrkvärd, körsångare, ordförande i kyrkorådet i Södra Tjust pastorat samt ledamot av kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ). Familj, vänner och golfrundor är viktiga delar av mitt liv liksom att ta del av kulturlivet. Är vice ordförande för Länsmusiken i Kalmar län. En tur med båten i skärgården, gärna i kombination med fiske berikar också livet.

IMG_1305

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Nära människor
En kyrka som finns där när vi behöver den och som har öppna lokaler som gör det lätt att slinka in för att tända ett ljus eller för en stilla stund.

Kraften hos församlingarna
Så mycket som möjligt ska beslutas nära medlemmarna i församlingarna. Pastoratet viktigaste uppgift är att ge stöd till församlingarna för att kunna förverkliga sin längtan och sina drömmar.

Möta ofrivillig ensamhet
Kyrkan ska göra allt vad vi kan för att möta och mota den ofrivilliga ensamheten. Det kan ske genom uppsökande verksamhet och öppna samlingar.

Barn, ungdomar och musiken
Satsa på verksamhet för barn och ungdomar och ge stöd för ett rikt musikliv i församlingarna.

Tala tydligt om hopp och framtidstro
Kyrkan ska vara tydlig med sitt kristna budskap – ett evangelium som ger hopp och framtidstro till vardags och för evigheten.

Stiftets roll och uppdrag
Stiftet ska i allt som görs ha församlingarnas utveckling för ögonen och ge det stöd som behövs för att församlingarna på bästa sätt kan fullgöra sin uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Några områden som jag vill prioritera är:
– stiftsgårdarna Vårdnäs och Gransnäs samt Pilgrimscentrum i Vadstena som platser för fördjupning och inspiration. Även Vadstena folkhögskola ska vara en sådan plats.
– stöd och stimulans att förvalta och utveckla det kulturella arvet i form av musik och byggnader. Fortsätta att aktivt rekrytera till kyrkomusikeruppgiften.
– hållbar förvaltning av prästlönetillgångar och andra värden stiftet förfogar över
– med utgångspunkt i kyrkans tro och lära vara en aktiv aktör i samhällsdebatt och kulturliv. Här har biskopen en särskilt viktig funktion att fylla i vår episkopala kyrka.