Stiftsfullmäktige, Domkyrkokontraktet, kandidat nr 1
Kyrkomötet, Linköpings stift, kandidat nr 8

Per-Eric Lindgren

Professor, 59 år, Linköpings domkyrkoförsamling, Linköping

Om mig

Jag har med mig min kristna tro sedan barnsben. Bor och delar gudstjänstgemenskap i Domkyrkoförsamlingen, där jag är kyrkvärd. Som förtroendevald för POSK är jag med och tar ansvar inom Domkyrkopastoratet (fullmäktige, kyrkoråd) och inom Linköpings stift (fullmäktige, stiftsstyrelse, arbetsutskott). Ordförande i POSK-föreningen i stiftet. Till vardags är jag professor i medicinsk mikrobiologi där jag forskar om bakterier och virus, handleder studenter/doktorander samt undervisar blivande läkare.

foto-pe-l-juni-2021-nr-1

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Det som driver mitt engagemang är en övertygelse om att allt arbete i Svenska kyrkan måste vara grundat i det kristna budskapet. Allt som görs i våra församlingar ska utgå från vår tro och inte från partipolitik.

En välkomnande kyrka – respekt och mångfald

  • Att värna att den rika mångfalden inom Svenska kyrkan tas tillvara på ett generöst och välkomnande sätt, med evangeliet som grund och Kristus i centrum. Svenska kyrkan är en trosgemenskap och inte en åsiktsgemenskap.

Möta behovet av andlig fördjupning

  • Att i en samtid fylld av stress, oro och kris möta nutidsmänniskans behov av stillhet och återhämtning genom att utveckla Stiftsgården Vårdnäs och Gransnäs ungdomsgård samt Pilgrimscentrum i Vadstena, platser för andlig fördjupning och inspiration.

Främja och stödja församlingens arbete

  • Att stiftet ska ta tillvara och främja församlingarnas levande gudstjänstliv och diakonala arbete. Varje människa är en ovärderlig resurs och tillsammans bygger vi kyrkan starkare.
  • Att utveckla det levande kyrkliga kulturarvet och traditionerna, exempelvis genom musik och en klok förvaltning av våra byggnader.

Hållbarhet och samhällsengagemang

  • Hållbarhet – Linköpings stift ska vara ett föredöme i att värna om jordens resurser och dess människor. Vi förvaltar och utvecklar gemensamt stora tillgångar, bl a i form av jord- och skogsbruk. Detta måste ske med ansvarsfull och uthållig miljöhänsyn.
  • Samhällsengagemang – kyrkans roll som en pådrivande samhällsaktör och tydlig röst mot orättvisor och utanförskap måste utvecklas vidare.

Stärkande av kyrkomusikens ställning

  • Att stärka kyrkomusikens ställning genom bl a strategiskt rekryteringsarbete, förbättrad utbildning. Kyrkomusiken är en central del i förkunnelsen om Kristus och en brobyggare mellan medlemmarna i församlingen för skapande av goda relationer. Musiken är bärare av det andliga kulturarvet samtidigt som musiken är en del av nutiden och visar vägen mot framtiden.

En enkel och demokratisk organisation

  • Att i grunden förnya och förenkla Svenska Kyrkans organisation, inte minst valsystemet. Det måste bli enklare och billigare för att vi bättre ska kunna möta framtidens utmaningar. Vi måste lyfta fram församlingen som grunden för Svenska kyrkans organisation. Det innebär att vi måste övergå till att ha direkta val, med möjligheter ökade möjligheter till personval på lokal nivå. Valen på stifts- och nationell nivå bör dock bli indirekta. Nationell nivå och stift har till uppgift att främst stödja församlingens uppgift. Centralisering och obligatorium bör motverkas.