Stiftsfullmäktige, Kustbygdens kontrakt, kandidat nr 1
Stiftsfullmäktige, Norrköpings kontrakt, kandidat nr 1

Lisbet Paulsson

Förvaltningschef, 73 år, Östra Husby församling

Om mig

Jag har alltid haft ett levande intresse för Svenska kyrkan och följer dess förändring och utveckling och ser möjligheter att som förtroendevald vara med och påverka denna utveckling.
Jag är just nu verksam inom församlingsråd och är kyrkvärd. Ledamot av stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige i Linköpings stift.
Jag har arbetat som lärare, skolledare och under drygt 25 år före pensionering varit förvaltningschef i Norrköpings kommun.

IMG_0595

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Engagemang

Verka för en kyrka där engagemanget för kyrkan är drivande, en kyrka där vi gläds över mångfalden och möter varandra med respekt. Ett kyrkligt engagemang som bygger på delaktighet och gemenskap i Kristus.

Verka för utveckling av församlingarnas levande gudstjänstliv där alla får plats och ges möjlighet att bidra i vår kyrka. Det ideella arbetet behöver utvecklas så att engagemang och kunskap tas tillvara. Anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare bygger tillsammans framtidens kyrka. 

Verka för det kyrkliga kulturarvet och för att kyrkans levande traditioner tas tillvara genom musik och byggnader.

Hållbarhet

Kyrkan ska vara ett föredöme i att värna om jordens resurser och dess människor. Detta gör vi med ansvarsfull miljöhänsyn och uthållig förvaltning av kyrkans olika gemensamma tillgångar.

Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Diakoni är kristen tro och kärlek i handling. Svenska kyrkan ska stötta människor i utanförskap eller utsatthet.

Samhällsengagemang

Verka för att  vidareutveckla kyrkans roll som en pådrivande samhällsaktör och vara en tydlig röst mot orättvisor och utanförskap.