Stiftsfullmäktige, Domkyrkokontraktet, kandidat nr 4
Kyrkomötet, Linköpings stift, kandidat nr 2

Lena Arman

Lärare, 67år, Landeryds församling i Linköpings Domkyrkopastorat

Om mig

Jag firar gudstjänst både i S:t Hans kyrka och i Domkyrkan och sjunger i båda församlingarnas kyrkokörer. Under lång tid var jag förtroendevald i Landeryds kyrkoråd, på senare tid är jag ledamot i Linköpings stiftsstyrelse. Innevarande period finns jag också i Kyrkomötet, i utskottet 'Samhälle och Kultur' och motionerade 2019 för utvecklandet av ett underlag som varje församling kan utgå ifrån vid lärande och undervisning.

img-1016

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Musiken
Jag vill stärka ansvaret för kyrkomusiken i Svenska kyrkan på alla nivåer. Många har kommit till tro och uttrycker sin tro genom musiken i kyrkan. Kyrkomusiken har en viktig roll i den levande gudstjänsten. Gemenskapen i psalmsång och att få sjunga i kyrkans körer är viktigt för mig och för många.

Engagemang och mångfald
Ansvarstagande och engagerade människor med olika kyrkliga traditioner och inriktningar möts och bygger en kyrka som präglas av respekt.
Jag vill utveckla och tydliggöra församlingsrådens roll och ansvar, bland annat genom att stärka kompetensutveckling för förtroendevalda och ideella medarbetare. Stiftens främjande kan möjliggöra levande församlingar.

Engagemang och växande
Jag vill finna vägar för unga människors engagemang i kyrkan, till exempel med volontär-år, trainee-år, musik mm. Konfirmander och unga ledare ska känna att de har betydelse.

Engagemang och ansvar
Att Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd utifrån att Gud kallar människor till uppdrag och uppgifter i kyrkan, är självklart. Därför tycker jag att indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet bättre stämmer överens med tankarna att varje enskild kristen har ansvar för kyrkan.