Stiftsfullmäktige, Domkyrkokontraktet, kandidat nr 3

Johannes Zeiler

Präst, 45 år, Johannelunds församling

Om mig

Jag bor i Linköping sedan knappt tjugo år tillbaka tillsammans med min hustru Kristin och våra två ungdomar. Jag är präst i Svenska kyrkan och teologie doktor i missionsvetenskap. Efter flera års tjänstgöring på både stifts- och nationell nivå i Svenska kyrkan börjar jag i slutet av augusti som domkyrkolektor i Linköpings domkyrkopastorat.

johannes-zeiler

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Kyrkan ska ha ett levande gudstjänstliv på en plats nära dig. Både musiken och körverksamheten spelar här en avgörande betydelse och måste därför prioriteras.

Kyrkan ska vara öppen för alla människor utan undantag och särskilt vidareutveckla sitt arbete bland unga vuxna så att den kristna tron uppfattas som meningsfull och relevant i samtiden.

Kyrkan ska vara en plats för lärande, växt och reflektion. Kyrkan måste ge rymd och rum för respektfulla och inklusiva samtal och möten mellan människor.

Kyrkan ska vara en stark civilsamhällsaktör. Vi behöver ytterligare synliggöra kyrkans viktiga sociala och diakonala arbete och samtidigt stärka vår samverkan med andra bärande samhällsinstitutioner.

Kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Vi behöver stärka och fördjupa vårt engagemang för ekumenik och kyrkosamverkan, både lokalt och globalt.