Valberedningen

Nedan återfinns de från POSK Spånga-Kista som just nu sitter i valberedningen i församlingen.

Ledamöter

Holger Pettersson, vice ordförande

Nanna Franzén

 

Ersättare

Yngve Lindström