Kyrkorådet

Nedan återfinns de från POSK Spånga-Kista som just nu sitter i kyrkorådet i församlingen.

Ledamöter

Holger Pettersson, 2:e vice ordförande

Eva Nilsson

Nanna Franzén

 

Ersättare

Lotta Gravenius

Yngve Lindström

Birgitta Fridlund