Kyrkorådet

Nedan återfinns de från POSK Spånga-Kista som just nu sitter i kyrkorådet i församlingen.

Ledamöter

Holger Pettersson, 1:e vice ordförande

Ylva Elvnäs

Lennart Zetterberg

 

Ersättare

Birgitta Fridlund