Vår vision

Svenska kyrkans ekonomiska situation blir inte bättre, det är vi alla medvetna om. Vår nomineringsgrupp beaktar detta med respekt, men ser det också som en möjlighet till en mer engagerad församling där vi medlemmar tar vårt ansvar, får synas och agerar som volontärer på olika sätt utifrån vars och ens unika kompetens.

Vi ser fram emot en församling där alla känner närhet till kyrkans arbete både lokalt och i den världsvida kyrkan. Då blir vi en församling i nutid, grundad på tradition och respekt och med en framtid vi med kärlek och stolthet kan lämna vidare.

Vi är en partipolitiskt oberoende nomineringsgrupp i SPÅNGA KISTA FÖRSAMLING.

Vi har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

POSK är den största demokratiska organisationen i Svenska Kyrkan för grupper och enskilda. Vi vill ta ansvar som förtroendevalda, utan att binda oss till något allmänpolitiskt parti.

POSK anser att de allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över Svenska Kyrkan måste upphöra.

Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingen, inte politiska partier.

 

SPÅNGA-KISTA FÖRSAMLING

Församlingen är kyrkans grundläggande enhet och ska utifrån lokala förutsättningar ges så stort ansvar som möjligt. I församlingen finns ett kyrkoråd som utgör församlingens styrelse och som har ansvar för församlingens grundläggande uppgifter:

* Att fira gudstjänst

* Bedriva undervisning

* Utöva diakoni

* Utöva mission

 

VÅR VISION

Vi vill att Spånga-Kista Församling:

* ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro

* ser och tar vara på VARJE människa som en gåva i församlingens liv

* respekterar individen och gläds åt mångfalden

* skall vara synlig och finnas som en trygghet dit man kan vända sig för att få stöd och gemenskap i tider av oro och isolering

* är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet

* är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och kristna kyrkor

* strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

* ger utrymme för aktiviteter och samvaro för människor i ALLA åldrar