Valår

Nu är vi inne i slutfasen av mandatperioden, som varit både hektisk och intressant.

Jag har förhoppning att vi skall kunna öka vårt medlemsantal i POSK, så att vi blir fler aktiva medlemmar i kyrkans verksamhet. Jag ser fram emot ett val med stort valdeltagande och ett valresultat som kommer att gagna Spånga-Kista Församling på bästa sätt.