Kyrkofullmäktige

Nedan återfinns de från POSK Spånga-Kista som just nu sitter i kyrkofullmäktige i församlingen.

Ledamöter

Holger Pettersson, 1:e vice ordförande

Yngve Lindström

Birgitta Fridlund

Birgitta Pettersson

Lennart Zetterberg

Ylva Elvnäs

 

Ersättare

Maria Mendoza

Eva Nilsson