Kyrkofullmäktige

Nedan återfinns de från POSK Spånga-Kista som just nu sitter i kyrkofullmäktige i församlingen.

Ledamöter

Holger Pettersson, ordförande

Eva Nilsson

Yngve Lindström

Lotta Gravenius

Pompom Sönnfors

Nanna Franzén

Birgitta Fridlund

 

Ersättare

Britt Franzén

Maria Mendoza