Styrelsen

Styrelsen för 2023 ser ut enligt nedan.

Ordförande
Holger Pettersson

Vice Ordförande 
Lennart Zetterberg

Sekreterare
Nanna Franzén

Kassör
Yngve Lindström

Övriga ledamöter
Birgitta Fridlund
Birgitta Pettersson
Eva Nilsson
Ylva Elvnäs

Revisor
Britt Franzén

Revisorsuppleant
Leif Gustavsson-Wikström

Valberedning
Uppdraget ligger hos styrelsen

Webbredaktörer
Eva Nilsson
Ylva Elvnäs