Ledamöter

Styrelse

Ordförande
Holger Pettersson

vice Ordförande 
Lennart Zetterberg
sekreterare
Nanna Franzén
kassör
Yngve Lindström
Ledamöter
Eva Nilsson
Birgitta Pettersson
Birgitta Fridlund
Ersättare
Maria Mendoza
Ylva Elvnäs
Revisor
Britt Franzén
Revisorsuppleant
Leif Gustavsson-Wikström

Valberedning Ordinarie
Uppdraget ligger hos styrelsen

Webredaktörer
Eva Nilsson, hemsidesansvarig
Pompom Sönnfors, IT-ansvarig


Förtroendeuppdrag i Spånga-Kista församling 2018-01-01 – 2021-12-31

Kyrkofullmäktige
Ledamöter
Nanna Franzén
Lotta Gravenius
Yngve Lindström
Eva Nilsson
Holger Pettersson ( ordförande )
Håkan Sjöström t.o.m. 20190520
Birgitta Fridlund fr.o.m. 20190520
Pompom Sönnfors

Ersättare
Britt Franzén
Birgitta Fridlund t.o.m. 20190520
Luz Maria Mendoza Sarmiento

 

Kyrkorådet ordinarie
Nanna Franzén
Eva Nilsson
Holger Pettersson ( 2:e vice ordförande )

Ersättare
Lotta Gravenius
Yngve Lindström
Håkan Sjöström t.o.m. 20190527.
Birgitta Fridlund fr.o.m. 20190527

Arbetsutskottet
( ersätter tidigare Församlingsutskottet och Förvaltningsutskottet )
Ordinarie:
Yngve Lindström
Pompom Sönnfors  ( 2:e vice ordförande )

Ersättare:
Birgitta Fridlund

Kyrkofullmäktiges valberedning
Ordinarie
Yngve Lindström
Holger Pettersson
Ersättare
Nanna Franzén
Håkan Sjöström  t.o.m. 20190520
Eva Nilsson fr.o.m 2019-09-25

Valnämnden
Ledamöter
Nanna Franzén
Leif Gustavsson-Wikström

Ersättare
Luz Maria Mendoza Sarmiento
Håkan Sjöström t.o.m. 20190520
Pompom Sönnfors fr.o.m 2019-09-25

Akalla-Stiftelsen
Ordinarie
Håkan Sjöström t.o.m. 20190527
Nanna Franzén fr.o.m. 20190527

Kyrkvärdar
Ingrid Karaduman Hansen
Holger Pettersson
Luz Maria Mendoza Sarmiento