Valnämnden

Nedan återfinns de från POSK Spånga-Kista som just nu sitter i valnämnden i församlingen.

Ledamöter

Nanna Franzén

Birgitta Fridlund

 

Ersättare

Maria Mendoza