Kandidat nr 3

Hans-Olof Nylén

Läkare

Om mig

Jag uppskattar många psalmer i den Svenska psalmboken. Just nu tycker jag att psalmen 752 i psalmbokstillägget talar till mig. "Över berg och dal .."

Det här vill jag verka för inom kyrkan

I början av min förra mandatperiod kom jag in i Fastighetsutskottet med uppdraget att förverkliga byggande av Församlingens hus. Ganska snart upptäckte vi att idén inte var förenlig med en sund  fastighetsekonomi med tanke på medlemsutvecklingen. Inför kommande mandatperiod skall församlingen inventera lokal-och fastighetsinnehavet för att motsvara de krav som våra verksamheter behöver för att nå ut med kyrkans budskap. Barn och ungdomar är särskilt viktiga att nå med evangelium i en tid som hårdnat. En målsättning är att det pedagogiska hjälpmedlet som heter Bibeläventyret erbjuds varje klass i grundskolan. Det är även godkänt  som undervisningshjälpmedel av Skolöverstyrelsen. Vidare vill jag tillsammans med andra medarbetare i församlingen arbeta på med att omsätta Barnkonventionen i praktisk tillämpning i Östersund.