POSK-gruppen i Östersund

Bild tagen utanför Jamtlikyrkan. Det är vi som ställer upp i kyrkofullmäktigevalet i Östersunds församling för POSK 2021. F. v. Håkan Nilsson, Göran Ingebrand, Habtom Mebrahtu, Ingrid Ringquist, Clara Witthoff, Bo Oscarsson, Elise Berg, Hans-Olof Nylén och Ali Sultani. (Foto MB Nylén)

Kyrkofullmäktige i Östersunds församling  för 2022-2025 har 31 ledamöter. Ordförande är Björn Sandal (s), förste vice ordf. Patrik Andersson (c) och andre vice ordf. Håkan Nilssn (posk).

Övriga ledamöter för POSK är Clara Witthoff, Hans-Oof Nylén, Ingrid Ringquist, Bo Oscarsson, Göran Ingebrand, Habton Mebratu och Ali Sultani och som ersättare Elise Berg.

Kyrkofullmäktige sammanträder tre gånger per år och hittills är dagarna 2/6 och 10/11 vikta. Protokollen redovisas på församlingens hemsida där det även framgår vilka ledamöter som är närvarande vid respektive sammanträde.

Kyrkorådet i Östersunds församling för 2020-2025 består av 10 folkvalda ledamöter samt kyrkoherden. Ordförande är Margareta Winberg  (s), förste vice ordförande Gudrun Olsson (s) och andre vice ordförande Håkan Nilsson (posk). Övrig POSK-ledamot är är Clara Witthoff och ersättare är Hans-Olof Nylén, Ingrid Ringqvist och Elise Berg. Kyrkorådet beslutar bland annat om verksamhetens inriktning och i många ekonomiska frågor och sammanträder regelbundet under alla årets månader. Även kyrkorådets protokoll kan läsas på församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/ostersund.

Aktuella frågor från fullmäktige och rådet finns kort kommenterade på fliken På gång i Östersunds församling.