Utsikt från kyrktrappan

Detta är den vy som ses då man står på kyrktrappan till Stora kyrkan och blickar söderut. Idag ser man Storsjön, Frösön och längst bort i horisonten fjällen i Västra Jämtland. Förhoppningsvis blir inte husen nere vid Järnvägsstationen så höga att den utsikten beskärs allt för mycket. Det finns två städer i Sverige varifrån man kan se fjällvärlden: Kiruna är den ena och Östersund den andra hoppas vi.

Barn-och ungdomsverksamheten har viktiga uppgifter i att sprida den kristna värdegrunden. Bild från Lugnviks kyrka.

 

  • Svenska kyrkan är en viktig kulturbärare av kristen tro och tradition som präglat det svenska samhället i generationer. Kyrkobyggnaderna är unika samlingsrum för gudstjänster och kyrkliga handlingar som bjuder till andakt och högtid. Kyrkan har även en lång tradition av kör-och musikverksamhet som en viktig del av kulturlivet. Kyrkan är också en mötesplats för undervisning i kristen tro och samtal i livsfrågor. Kyrkan möter människors behov i glädje och sorg och är en samlande kraft där många upplever trygghet vid svåra kriser.
  • Östra kyrkogården har under de senaste åren genomgått en utvidgning och en anpassning till nya tidens krav. Vår styrelserepresentant Clara Witthoff har deltagit aktiv i  det arbetet som ledamot i begravningsutskottet. Askgravlunden är ett nytt tillskott i miljön.
  • Stenhuset har blivit en tillgång i verksamheten. Huset står på ett gammalt militärt område och byggdes 1894 för att vara en förrådsbyggnad och under 2021 har det gjorts om och skall nu kunna utnyttjas för minnesstunder i samband med begravningar. Överskottsvärmen från krematoriet leds in som golvvärme och i det lilla köket återvinner diskmaskinen sin energi som den förbrukar. Hållbar energihushållning i tidens anda.

    Stenhuset
Askgravlunden