Kyrkofullmäktige i Östersund under 2022-25

Vid val till Kyrkofullmäktige i Östersund hösten 2021 röstade xx personer vilket är 18,4 procent av de röstberättigade i Kommunen.
Utfallet i mandat blev följande efter nomineringsgrupperna:
(S)13
POSK 8
(c) 4
ba) 3
och
VISK 2

Ordförande i kyrkfullmäktige blev Björn Sandahl (s) och 1:e vice ordförande Patrik Andersson (c) och 2:e vicerordförande Håkan Nilsson (POSK).