Kandidat nr 7

Habtom Mebrahtu

Lärare/Handledare

Om mig

Jag är född i Eritrea 1971 och döptes i Katolska kyrkan samma år och kom till Sverige 2013. Jag arbetar som lärare i vuxenutbildningen för nyanlända och är engagerad i att integrera dem i det svenska samhället. Jag är även ideellt verksam i att hjälpa människor med särskilda stödbehov.

Habtom 1

Det här vill jag verka för inom kyrkan

En levande kyrka där alla oavsett bakgrund och livssituation skall känna sig sedda och välkomna. Gudstjänsten är en viktig mötesplats för gemenskap. Det betyder mycket för mig och är något jag vill engagera mig för. Familjen är en viktig målgrupp för kyrkans verksamhet. Jag stöder kyrkans arbete bland barn och unga som skapar många goda familjekontakter.