Kandidat nr 9

Elsie Berg

Studiecirkelledare

Om mig

Jag är vuxenkonfirmerad katekumen och kyrkvärd.

Elise 12

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill arbeta för att Svenska kyrkan fullt ut ska få vara och fungera som det trossamfund vi, som troende, längtande och behövande, tillsammans är. Ett trossamfund har en trosbekännelse, och vi kan inte förändra eller besluta om den. Därför bör inte partipolitik styra i Svenska kyrkan. För att kunna stå fria och undgå att partipolitiken fortsätter att ta sig in i styret, bör vi återgå till indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Jag ber och arbetar för att detta kan genomsyra hela verksamheten och ge en mer delaktig kyrka.