Kandidat nr 4

Ingrid Ringqvist

Kyrkvärd

Om mig

Jag är kyrkvärd i Odensalakyrkan sedan början av 1990-talet. Jag även aktiv i Internationella gruppen och ACT Svenska kyrkan. Jag deltar gärna i gudstjänster och i Klövercafét varje vecka, som avslutas med gemensam middag där barnen är med. Jag tillhör även kören.

Ingrid 2

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Skapa ett levande gudstjänstliv med fördjupning och utveckling av gudstjänstformerna. Uppmuntra till ett ökat inslag av lekmannamedverkan i gudstjänsterna. Stadsdelskyrkornas verksamhet är värdefulla budbärare av kyrkans budskap i det dagliga livet. Körverksamheten viktig förmedlare av den kristna förkunnelsen.