Kandidat nr 5

Bo Oscarsson

Redaktör

Om mig

Historiker och författare. Stående medarbetare i Jämtlands Tidning i språkfrågor som rör jamskan/jämtskan/. Utgivit Ordboka 2001, nytryck 2007.

Bo 3

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Ge utrymme och resurser för kyrkans kör-och musikverksamhet. Värna om kyrkans kulturarv och vården av kyrkogårdarna. Språket är den viktigaste kulturbäraren.Det folk som glömt sin historia har ingen framtid (Henrik Wergeland).